Αντλίες

Πίνακες αυτοματισμού πιεστικών συγκροτημάτων, στεγανής προστασίας ΙΡ65, κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα DKP 1,5mm με ειδική ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.Σε κάθε πίνακα περιλαμβάνονται αυτόματες ασφάλειες και κατάλληλα βοηθητικά κυκλώματα που διασφαλίζουν την αυτόματη λειτουργία αλλά και την πλήρη προστασία του πιεστικού συγκροτήματος.Oί πίνακες των πιεστικών συγκροτημάτων διαθέτουν τις παρακάτω λειτουργίες:

  • Εκκίνηση και προστασία 1 - 4HP αντλίες ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής (έως 300Hp).
  • Περιστροφικό διακόπτη επιλογής τριών θέσεων (AUTO - O - ΜΑΝ) για την χειροκίνητη, την αυτόματη λειτουργία ή την διακοπή αυτών.
  • Ενδεικτικές λυχνίες απεικόνισης λειτουργίας και βλάβης (καθώς και ακουστική σήμανση).
  • Δυνατότητα αυτόματης κυκλικής εναλλαγής όλων των αντλιών και με τη χρήση εξειδικευμένου ηλεκτρονικού αυτοματισμού.

Στους ανωτέρους πίνακες δύναται να χρησιμοποιηθούν, εκτός από την εκκίνηση αστέρα-τριγώνου, ομαλοί εκκινητές SOFT-STARTER και INVERTER.Επίσης μπορούν να περιλαμβάνουν πλήρη προστασία από έλλειψή μείωση της ροής του υγρού με κατάλληλα ηλεκτρονικά, καθώς και επιτηρητή τάσης και ασυμμετρίας και διαδοχής του δυναμικού του δικτύου.Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού αυτοματισμού (BMS) με τη χρήση κατάλληλων μεταγωγικών ελεύθερων επαφών των βοηθητικών ηλεκτρονόμων.

Αντλίες There are 3 products.

Showing 1 - 3 of 3 items
Showing 1 - 3 of 3 items