Κατάλογος

Διαθεσιμότητα
Κατάσταση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πεδία Χαμηλής Τάσης

Οι πίνακες χαμηλής τάσης κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής και συναρμολογούνται με υλικό των μεγαλύτερων & αξιόπιστων κατασκευαστών ηλεκτρολογικού υλικού και σε πλήρη συμμόρφωση με τις διεθνείς προδιαγραφές.

To ανώτερο διακοπτικό υλικό είναι δυνατό να είναι σταθερού ή συρόμενου τύπου.O πίνακας χαμηλής τάσης χρησιμοποιείται για τη μεταφορά και διανομή ενέργειας για βιομηχανική χρήση τόσο σε ιδιωτικές εταιρείες όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Πεδία Χαμηλής Τάσης Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία