Πίλλαρ

Οι πίνακες τύπου Πίλλαρ(PILLAR) είναι επίτοιχοι ή επιδαπέδιοι διαφόρων διαστάσεων κατασκευής,ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής σας. Είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένη λαμαρίνα ή από λαμαρίνα DKP (έως 2mm) επιστρωμένη με ειδικά επεξεργασμένη εποξειδική αντισκουριακή βαφή.Κατασκευάζονται με γνώμονα την πλήρη καταλληλότητα για εξωτερική εγκατάσταση και την προστασία από περιβαλλοντικούς κινδύνους, αλλά και την δυσχέρεια πρόσβασης από αναρμόδιο προσωπικό.Το πίλλαρ είναι δυνατό να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα ανεξάρτητα διαμερίσματα στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν ενδεικτικά:

  • Ηλεκτρικοί πίνακες αυτοματισμού
  • Ηλεκτρικοί πίνακες φωτισμού
  • Ηλεκτρικοί πίνακες διανομής
  • Ηλεκτρικοί πίνακες κίνησης 
  • Μετρητές
  • Ειδικές κατασκευές

Πίλλαρ There are no products in this category