Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου.

Οι δοκιμές διεξάγονται στο Κ.Δ.Ε.Π. (Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων Δ.Ε.Η)   σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 604390-1 και ΙΕC 439-1 “Partial Type tested Assemblies” και αφορούν:

  • Δοκιμές αντοχής σε ρεύματα Βραχείας Διάρκειας κύριου Βραχυκ.  Έως και 70KA RMS

  • Ανύψωση θερμοκρασίας έως και 4000A

Δοκιμές Σειράς.

Κατά την παράδοση των πινάκων διεξάγονται δοκιμές σειράς (Routine tests) σύμφωνα   IEC 439-1 και τις διαδικασίες ποιότητας της εταιρείας μας.

Διαστασιολογηση  ζυγών και καλωδίων.

Οι διαδικασίες διαστασιολογησης  των ζυγών γίνεται σύμφωνα με DIN 43671.Τα δε καλώδια είναι εύκαμπτα NSGAFOU μεγάλης αντοχής μόνωσης. Τα πρότυπα με τα οποία κατασκευάζονται οι πίνακες είναι :DIN 43670,DIN 43671,EN 60439-1,EN 60439-3,EN 50041,BS 5488,IEC 439,IEC 439-1 όπως επίσης οι οδηγίες ποιότητας της εταιρίας μας.

Όλοι οι πίνακες φέρουν σήμανση CE.