Η εταιρεία μας είναι μια εταιρία με σημαντική παρουσία 30 χρόνων στο συγκεκριμένο χώρο (κατασκευή πινάκων).

Ξεκίνησε το 1978 με έδρα το Μοσχάτο και συνεχίζει και σήμερα να δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικών πινάκων και σήμερα να δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, αυτοματισμού ή ειδικού τύπου σηματοδοτώντας με μεγάλες απαιτήσεις το συγκεκριμένο χώρο, ανταποκρινόμενη με συνέπεια και αξιοπιστία στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Η εταιρία διαγράφοντας μια συνεχόμενα ανοδική πορεία και υιοθετώντας νέες εξειδικευμένες τεχνικές και προϊόντα κατασκευασμένα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές στοχεύει στην όσο δυνατή και καλύτερη εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου χώρου.

Παράλληλα η εταιρία με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό της μπορεί να ανταποκριθεί και να δώσει αξιόπιστες λύσεις όπου κληθεί...

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ